Vítejte na stránkách letecko-modelářského klubu Pardubice číslo 230.

Jsou zde prezentovány obecné informace o klubu i jeho činnosti ,zprávy pro členy, modely členů klubu , fotoreportáže ze soutěží,výsledky soutěží a videa z klubového létání.

Klub byl založen v roce 1948 a je nejstarším modelářským klubem na Pardubicku. Poplatně době padesátých let a pod patronací tehdejšího vedení Svazarmu se většina členů klubu věnovala kategorii volných modelů A2 a C2 a upoutaným modelům všech katagorií včetně maket. Zakládajícími členy klubu byli pánové ing. Zobač , Špulák, Novotný,Olech, Bohdálek a další.Tato doba je reprezentativním obdobím klubu, nebot´ v té době někteří členové kubu byli reprezentany Československa a zejména p. Špulák dosáhl významných mezinárodních úspěchů za které byl vyznamenán titulem zasloužilý mistr sportu a čestný občan města Pardubic.

SU 29 SU 29 SU 29

Jak šel vývoj v modelářském sportu, měnili členové klubu i soutěžní kategorie. Na přelomu šedesátých a sedmdesátých let se díky místnímu výrobnímu družstvu Jiskra začala vyrábět první tovární RC soupravu Gama a téměř celý klub se věnoval jak soutěžení, tak i pořádání soutěží RC větronů. Významné celorepublikové výsledky dosáhli členové klubu i v kategoriích svahových RC modelů(mistři republiky pp. Špulák st. a Špulák ml.) a upoutaných maket (p. Ivo Krill).Mimo tato zaměření bylo další významnou činností členů kubu stavba a létání pokojových minimaket . V tomto oboru vynikl zejména p. Bárta který ve spolupráci s p. Gašparinem postavil nejmenší létající model na světě.

SU 29 SU 29 SU 29

Devadesátá léta přinesla zrušení Svazarmu a s tím spojenou problematiku náhrady klubovny, skladu a letových prostor.Po strastipném hledání náhradních prostor jsme našli zázemí klubovny a dílny na okraji města v části Černá za Bory.S touto problematikou došlo i k dočasnému snížení počtu členů LMK.Činnost byla orientována pouze na zájmové létání.Přelom tisíciletí pak zaznamenal nárůst členské základny a to zejména těch, kteří začali využívat možnosti nákupu stavebnic a pak zejména již hotových letadel.

V současné době se převážná část členské základny věnuje rekreačnímu létání všech RC kategorií. Klub má nyní 68 členů, provozuje opravářskou dílnu a díky iniciativě několika jedinců se stará i o dva kroužky mládeže v Pardubicích a v Lázních Bohdaneč.

SU 29 SU 29 SU 29